Günlük Görevler 7:

Bu gün iki adımı aynı anda deneyeceğiz bu adımlardan biri Dikkat Yönetimidir neden mi?Dikkat dağıtan unsurların minimize edilmesi ve odaklanmayı artıracak stratejiler geliştirmek önemlidir. Çünkü beynimiz odaklanarak hareket etmeyi sever ve aynı anda tek iş yapmak beyin için daha iyidir. Diğeri ise Mola ve Dinlenmedir çünkü verimliliği artırmak için düzenli mola ve dinlenme zamanları da planlamak gereklidir. Dinlenmiş bir vücut yorgundan daha iyi bir performans gerçekleştirir.

Günlük Görevler 6:

İşbirliği ve Delege Etme:

Hayatta her zaman tek başımıza bir şeyler yapamayız bazen yardıma ihtiyacımız olur. Daha öncesinde yapacağımız işleri listeledir, sıraladık, planladır derken bu aşamaya kadar geldik. Ayağımız bazen taşa takılabilir bu gibi durumlarda yardım almaktan çekinmeyin.

Günlük Görevler 5:

Değerlendirme ve Ayarlama:

Yapılan işlerin ve hedeflere ulaşma sürecinin değerlendirilmesi gereklidir. Yapmak istediğimiz şeyler planlarımıza uygun ilerliyor mu? Sorun var mı yok mu? Bunlar incelendikten sonra eğer gerek varsa plan yeniden düzenlenmelidir. yoksa da aynen devam edilir. Bu süreçte esnek olmak da en az planlı olmak kadar önemlidir. Çünkü katı bir plana kalmaya çalışmak sizi aşırı strese sokacaktır ve biz de bunu istemeyiz.

Günlük Görev 4:

Zaman Dilimleri Oluşturmak:

Zaman dilimleri oluşturmak dediğimiz zaman öncelikli olarak planların, programların ne kadar zamanda yapılmak istendiğine karar verilmelidir. Mesela bir kek yapmayı öğrenmek istiyoruz. Kek yapmak o kadar uzun sürmese bile bazı durumları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her gün kek yapamayız. Kim yiyecek ya da öğrenip öğrenmediğimizi anlamak için zaman geçmesi lazım. Eğer bir kurstan hizmet alacak isek bu kurs nerede? Hangi günler ders verecekler bu gibi şeyleri göz önünde bulundurarak 2 haftalık bir zaman verebiliriz.

Bizim için önemli olan noktalardan biri ise çocuklarda bunları nasıl yapacağımızdır. Çünkü büyük oranda yetişkinlere hitap eden bir durum gibi görünüyor. Aslında hayır. Zaman yönetimi çocuklukta kazanılan bir beceridir. Bundan dolayı küçük yaşlarından itibaren bu beceriler kazandırılmaya çalışılmalıdır. Burada yazdığımız bilgileri bir çocuğun gözünden düşünüp anlamak ve ona da anlamlandırmak bu süreçte yolumuzu açacaktır. Çocukların bu aşamada fark etmeleri gereken noktalardan biri ise bir şeyleri başarmanın zaman alan bir durum olduğu ve zamanın yanı sıra çaba harcamanın da gerektiği bu durumun olması gereken bir süreç olduğudur. Çünkü çocuklar yapıları gereği sabırsızdırlar ve hemen olsun isterler olmadığı zaman da bırakmaya başlarlar.

ÇOCUK VE EĞİTİM

Çocukluk zamanları insanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biridir, bütün hayatlarını etkiler. Bu yüzden çocuklar ve eğitim konusu oldukça önemli ve kapsamlı bir konudur. Bir çocuğun o gününü kurtarmak tüm hayatını kurtarmaktır. Bu konuda dikkat edeceğimiz bazı maddleri aşağıda yüzeysel olarak verdim ve zaman içerisinde bunları detaylı olarak inceleyeceğim:

2. Eğitimde İlk Yılların Önemi: Erken çocukluk dönemi (0-6 yaş), beyin gelişimi için kritik bir dönemdir. Bu süreçte çocuklara sağlanan uygun simülasyonlar, ileriki yaşamlarında büyük farklar yaratabilir.

3. Eğitim Ortamları: Okul öncesinden başlayarak, çocukların eğitim aldığı ortamların kalitesi büyük önem taşır. Bu ortamların destekleyici, güvenli ve uygun materyallerle donatılmış olması gereklidir.

4. Oyun ve Öğrenme: Çocuklar için oyun, öğrenmenin temelidir. Oyun yoluyla keşfeder, deneyler ve öğrenirler. Bu nedenle eğitim programlarının oyun temelli olması önemlidir.

5. Bireysel Farklılıklar: Her çocuğun öğrenme tarzı ve hızı farklıdır. Eğitim yaklaşımlarının bu farklılıkları göz önünde bulundurması gerekir.

6. Aile İşbirliği: Eğitim sürecinde ailelerin çocukların gelişimine aktif olarak katılımı büyük önem taşır. Ailelerin eğitim ortamlarına ve programlarına destek olmaları çocukların başarısını artırabilir.

7. Teknoloji Kullanımı: Teknolojinin eğitimdeki rolü giderek artmaktadır. Ancak teknolojinin doğru şekilde ve yaşa uygun olarak kullanılması gereklidir.

8. Değerler ve Sosyal Beceriler: Eğitim sadece akademik bilgilerle sınırlı kalmamalı, çocuklara sosyal beceriler, empati, işbirliği gibi değerlerin de kazandırılması önemlidir.

9. Öğretmen Nitelikleri: Eğitim sürecinde öğretmenlerin rolü kritiktir. Nitelikli ve motive öğretmenler, çocukların gelişimine büyük katkı sağlar.

Bu konular, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve eğitimden en iyi şekilde faydalanması için önem arz eden anahtar noktalardır. Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve potansiyeline uygun eğitim sağlanması, toplumun geleceği için de büyük bir öneme sahiptir.

Günlük Görev 3:

Planlama

Hadi bu gün de önem sırasında koduğumuz yapılacaklarımızı nasıl, ne kadar sürede, ne zamanlarda yapacağımıza karar verelim.

Burada dikkat edeceğimiz şeylerden bazıları ben bu işi şu kadar sürede yaparım ya da yapacağım işi tek bir güne sığdırmak istemiyorum zamana yayacağım o yüzden günümün şu kadarını bu zamana ayırırım gibi şeylere dikkat ederek bu işlere ne kadar süre vereceğinizi ayarlamaya çalışın.

Unutmayın evinizi dağınık gördüğünüzde nasıl ki sinirleniyor ya da geriliyorsanız kafanızın içi de dağınık olduğunda aynı gerginliği ve kargaşayı yaşıyorsunuz. Bundan dolayı evimizi düzenlediğimiz gibi kafamızın içini de düzenlemeliyiz bunu sağlamanın yollarından biri de iyi bir planlamadır.

Günlük Görevler 2:

Öncelik sırasını belirle.

Bir önceki görevimizde belirli bir zaman diliminde neler yapmak istediğimizi yazmıştık. Aynı şekilde çocuklar için de bunu söz olarak konuşmuştuk.

Bugünkü görevimiz ise bunları önem sırasına göre düzenlemek. Hayatımızda her şey aynı öneme sahip değildir. Bazıları diğerlerine göre her zaman daha önemlidir. O zaman neden yapacağımız işlerin hepsi aynı öneme sahipmiş gibi aynı enerjiyi ve zamanı hepsine vermeye çalışalım?

Böyle bir davranış akabinde boşa geçen zamanı ve boşa harcanan enerjiyi getirir bunun yanı sıra süreçte yaşayacağımız yoğun stresi de unutmamak gerek. Sonuç ise çoğu zaman hüsrandır.

Peki hem başarıyı kazanmak hem stresimizi en aza indirmek için ne yapmalıyız? ÖNCELİK SIRASI BELİRLEMELİYİZ.

Günlük Görevler 1:

“HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR ETKİ EDEMEZ.”

İlk görev hedefe belirlemek.

Neler yapmak istediğimizin net bir listesi elimizde olmalı. Kendimiz için kullanıyorsak kendi yapılacaklar listemizi oluşturmalıyız. Öğrenciler için kullanıyorsak onlarla sohbet şeklinde neler yapacaklarını konuşarak o günkü ya da o haftaki yapılacaklarımızı belirliyoruz. Bu listeyi mümkün olduğu kadar yazılı olarak hazırlamamız daha doğru ve net kararlar alabilmemizi sağlayacaktır. bundan dolayı listeyi yazılı olarak tutalım.