EĞİTİM NEDİR?

Eğitim, bireylerin bilgi, beceri, değerler ve anlayışları kazanmalarını amaçlayan bir süreçtir. Bu süreç, genellikle formel (okullar, üniversiteler), informal (aile, arkadaşlar…